הוא אדון

הוא אדון

הוא אדון, הוא אדון,
את נפשו השפיל עד מוות הוא אדון,
אך היום לימין הגבורה יושב…

 
פרטים