איש נבון

איש נבון

1. איש נבון בנה את ביתו,

    ואנחנו הקטנים, לגיבור זה שייכים.

פז': הוא אהבני! הוא אהבני!

       הוא אהבני!  ישוע מושיעי.

2. אהבני עד כי מת, לכבסני מן החטא

    לי שמים הוא פתח, ולשם אותי ייקח…

 
פרטים